Условия за връщане на закупени стоки

Всеки клиент на „Сектрон“ ООД може да се възползва от възможността да върне закупена стока от портфолиото на компанията в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на покупката.

За да върнете стока(и) от продуктовата гама на „Сектрон“ ООД, Клиентът трябва да:

 • се увери, че стока(и)те, които желае да върне отговарят на условията за връщане
 • попълни Формуляр за връщане на стоката, който се намира в секция Библиотека – Общи условия на www.sectron.com и да го предостави/изпрати заедно със стоката(ите) или да предостави копие на фактурата за закупуването на конкретната стока
 • достави закупената(ите) стока(и) в офис на Сектрон лично или с куриерска услуга до адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“№52, сграда Сектрон/СОТ, основание: Връщане на техника, За Сервиз, телефон за контакт: 02 91 98 282.  Разходите за транспорт на стоката(ите), са за сметка на Клиента. Връщането на стоките е изцяло отговорност на Клиента, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Клиента, до момента, в който нежеланата от Клиента стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Клиента. 

Условия за връщане на стока(и):

Връщане на самия продукт ще се осъществи при спазване на следните условия:

 • Да не са минали повече от 30 дни от датата на покупката;
 • Да е прикрепено копие на документа удостоверяващ покупката на техниката;
 • Стоката следва да бъде в същото състояние като при доставката й:

-          стоката трябва да бъде в оригиналната опаковка, която да не е с нарушена цялост.

-          стоката трябва да бъде върната с всички аксесоари и придружаващи я ръководства и друг тип документи в комплектацията и при доставката;

-          стоката не трябва да е използвана и да има следи от употреба(драскотини, удари, зацапвания) по самия продукт и/или опаковката му;

-          стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери

 • Ако е възможно стоката да бъде присъединена към персонален акаунт или да се въвеждат персонални настройки следва те да бъдат върнати към фабричните им стойности и стоката да бъде извадена от персоналния акаунт.  За Всяка стока(и), която(които) се се връща(т) защитена(и) с клиентски пароли, може да бъде отказано Връщане или Клиента да бъде таксуван за услугата - Ресет на парола;
 • Няма да бъдат приемани продукти с измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана или облепена с тиксо опаковка. При случай на връщане с куриерска услуга, защитавайте опаковката посредством пакетажна хартия или фолио.

Ако горните условия не са спазени „Сектрон“ ООД няма да приеме връщане на закупената(ите) стока(и).

Какво трябва да направите, ако искате да върнете продукт, който отговаря на горепосочените условия?

Необходимо е да:

 • Пакетирате добре техниката и да подготвите необходимите документи (Копие от фактурата за покупка или попълнен Формуляр за връщане);
 • Доставите техниката в офис на Сектрон с необходимите документи – ако използвате куриерска услуга разходите за нея са за Ваша сметка;
 • След потвърждение на техническата изправност и добрият търговски вид на продуктите, ще Ви бъде издадено Кредитно известие. Документът ще бъде  изпратен на посоченият във Формуляр за връщане e-mail в 10 дневен срок;
 • Сумата за върнатата(ите) стока(и) ще бъде възстановена по банков път по посочената от Клиента във Формуляр за връщане банкова сметка. „Сектрон“ ООД не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Клиента.

 Може да изтеглите и попълните Формуляр за Връщане на техника тук.

Или се свържете с нас на: service@sectron.com,  тел. 02/ 919 82 82 за повече информация.