Пожароизвестяване и пожарогасене

Загубите от възникване на пожар могат да бъдат значителни, дори и при неголеми пожари. Често наред с материалните загуби се дават и човешки жертви или възникналия пожар създава опасност за здравето на хората.

Всичко това подчертава необходимостта от намаляване на риска за възникване и разпространение на пожар чрез технически средства за откриване, ограничаване и ликвидиране на пожара.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се намалява времето за откриване и стартиране на гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително намаляване на материалните и човешки загуби.

Пожароизвестителната система (ПИС) е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да подаде алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център и да задейства пожарогасителна инсталация и други защитни устройства/ системи.

Първите две функции на системата са задължителни, а последните две са допълващи в определени обекти.

Пожарогасителната система се използва за потушаването на пожари с цел намаляване на щетите и спасяване на човешки животи. В зависимост от типа на защитаваното помещение може да се избере подходящ вид гасителен агент, който да бъде използван най-ефективно.

За гасене на сървъри, архиви, дейта центрове и места с критична и скъпа техника се използва чист агент от типа на 3M NOVEC 1230 или DUCARE 1230 (FK-5-1-12). Те агенти осигуряват бързо и ефективно потушаване на пожара в рамките на 10 сек. като са напълно безвредни за хората и оборудването.  Сектрон предлага проектиране, доставка, инсталиране и поддържане на пожарогасителни системи на доказани производители като Viking, Kidde и други.

Аналогови адресируеми контролни панели за пожароизвестяване

Виж продуктите
Аналогови адресируеми контролни панели за пожароизвестяване

Адресируеми пожароизвестителни детектори и модули

Виж продуктите
Адресируеми пожароизвестителни детектори и модули

Адресируеми пожароизвестителни детектори и модули морско изпълнение

Виж продуктите
Адресируеми пожароизвестителни детектори и модули морско изпълнение

Конвенционални контролни панели за пожароизвестяване

Виж продуктите
Конвенционални контролни панели за пожароизвестяване

Конвенционални датчици и сирени за пожароизвестяване

Виж продуктите
Конвенционални датчици и сирени за пожароизвестяване

Искробезопасни конвенционални пожароизвестители, модули, сирени

Виж продуктите
Искробезопасни конвенционални пожароизвестители, модули, сирени

Безжични пожароизвестителни системи

Виж продуктите
Безжични пожароизвестителни системи

Аспирационни системи за ранно пожароизвестяване

Виж продуктите
Аспирационни системи за ранно пожароизвестяване

Линейна термична детекция за пожароизвестяване при кабелни трасета

Виж продуктите
Линейна термична детекция за пожароизвестяване при кабелни трасета

Кабели и аксесоари за пожароизвестителни системи

Виж продуктите
Кабели и аксесоари за пожароизвестителни системи

Тестери за системи за пожароизвестяване

Виж продуктите
Тестери за системи за пожароизвестяване

Пожарогасителни системи

Виж продуктите
Пожарогасителни системи

Системи за детекция на вода

Виж продуктите
Системи за детекция на вода

Системи за детекция на газ

Виж продуктите
Системи за детекция на газ