HCP-E/M(SCI)

Ръчен пожароизвестител адресируем (Marine approved).

HCP-E/M(SCI)

Очаква доставка

Ръчен пожароизвестител адресируем (Marine approved).

Ръчен пожароизвестител, адресируем (Marine approved).Сертифициран по EN54