CHQ-DSC/M(SCI)

Адресируем модул - 2 сиренни изхода- изолатор на късо съединение (Marine approved)

CHQ-DSC/M(SCI)

Очаква доставка

Адресируем модул - 2 сиренни изхода- изолатор на късо съединение (Marine approved)

Адресируем модул - 2 сиренни изхода- изолатор на късо съединение (Marine approved).Сертифициран по EN54

  • Проектиран за управление на два сиренни изхода, с възможност за задействане на всеки един поотделно.
  • Използва се за приемане на сигнали за неизправности в захранващите блокове или за магнитни контакти за следене състоянието на врати.
  • Захранване от адресния кръг.
  • Заема един адрес от кръга.
  • Всяка верига е независимо наблюдаема за прекъсване или късо съединение
  • Всяка верига е снабдена с предпазител 1А.
  • Допълнителeн наблюдаем вход.
  • Синхронизирани изходи, които могат да подават непрекъснати или периодични сигнали.
  • Одобрен от LPCB (Loss Prevention Certification Board) и в съответствие с EFSG (European Fire and Security Group).
  • Изисква допълнително захранване 24 V DC.