IB-SYSTEM RACK SMALL

Предварително асемблирана ""Rack""система.

IB-SYSTEM RACK SMALL

Очаква доставка

Предварително асемблирана ""Rack""система.

IB-SYSTEM RACK” се състои от:

  • 1 “Rack”“ 9,5 ““3U
  • 1 “Back Panel”“ с 4 слота
  • 1 “IB Server Rack R16”“
  • 1 “IB-Hub”
  • 1 IB Island-8 и 1 захранване 3A, за управлението на 8 бариери/устройства. Максимално разширяем до 16 бариери / устройства за “Rack”, чрез добавяне на 1 модул и “IB-ISLAND 8”.