IB-SYSTEM RACK

Предварително асемблирана "Rack"система

IB-SYSTEM RACK

Очаква доставка

Предварително асемблирана "Rack"система

“Предварително асемблирана “Rack“система. “IB-SYSTEM RACK” се състои от:

  • 1 “Rack” 19 ““3U
  • 1 “Back Panel” с 4 слота
  • 1 “IB Server Rack”
  • 1 “IB-Hub”
  • 1 IB Island-8
  • 1 захранване 3A, за управлението на 8 бариери/устройства. Максимално разширяем до 64 бариери / устройства за “Rack”, чрез добавяне на модули “IB-BACK PANEL 2S” и “IB-ISLAND 8”.