Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?


Minimax Fire Protection

Десетилетията опит и интензивно развитие са спечелили на MINIMAX репутация на компанията в индустрията за пожарна защита, която може да реши всеки проблем. MINIMAX разработва индивидуални концепции за защита за всеки риск. От пожарогасители до комплексни автоматични пожаро-гасителни системи – продуктовото портфолио покрива превенцията, детекцията и борбата с пожара. MINIMAX e единственият европейски производител, който покрива всички сфери в областта на пожарната защита. MINIMAX има две отделни производствени бази: в Bad Oldesloe – производство на продукти и компоненти за стационарни системи за пожарна защита и в Bad Urach – за мобилни системи.

Компетентност на която може да имате доверие

Качеството на MINIMAX e сред най-доброто в световен мащаб. Сертифициращата организация на немските застрахователи VdS Schadenverhütung GmbH издаде на Minimax GmbH & Co. KG сертификат за най-високо качество в съответствие с DIN EN ISO 9001 за всички процеси, продукти и услуги на компанията.

C поглед в бъдещето

„Винаги крачка напред” е мотото в MINIMAX. И за да се поддържа този дух, служителите на компанията непре -къснато се обучават, а технологията непрекъснато се оптимизира. Идеите за развитие, които идват от ежед-невната практика, клиентите и собствения изследова-телски център, винаги се взимат сериозно под вним ание.

Център за изследвания Minimax: аварийна ситуации

Със своя Център за изследвания за пожарна защита Minimax e един от лидерите в европейската индустрия за пожарна защита. Пожарите и процесите на гасене се тестват и изследват практически в „пожарната къща” в Bad Oldesloe. Симулират се аварийни ситуации в тежки условия, включително като предпоставка за развитие на нови процеси за защита на иновативни технологии и материали. Чрез близкото си сътрудничество с всички водещи организации и органи за тестване и стандартизация на национално и международно ниво, Minimax често допринася за създаването на нови принципи и насоки в световен мащаб.

Икономически изгодно решение

Голямото разнообразие от продукти на MINIMAX, създадени да отговорят на различни конкретни цели за пожарна защита, е ключов фактор по отношение на икономия на разходите и ценова ефективност. MINIMAX има правилното решение за всеки проблем, а съответно и оптималното решение за специфичните нужди на клиента. Това значително намаля проблемите при планирането и разходите при изпълнението и поддръжката . И най-добрите компоненти са безполезни, ако не са правилно интегрирани в цялостната концепция, която отговаря на индивидуалните изисквания и особености на обекта, който трябва да се защити. Цялостните решенията, които MINIMAX предлага, обхващат всички аспекти, свързани с пожарната защита на даден обект. За инвеститора остава да се съсредоточи напълно само върху своя бизнес.

Често е изискуема по закон, но пожарната защита винаги е правилно и умно решение. Системите за пожарна безопасност защитава обектите от непредвидими последици в следствие на пожар, а също така и се „възнаграждават” от застрахователните компании чрез добри отбиви от премиите. Така, че-инвестицията в тях винаги се отплаща.

Глобално присъствие

MINIMAX има около 3200 служителя в цял свят. Компанията има клонове в Европа, Източна Европа, Азия, Северна Америка, Близкия изток.

За повече информация посетете сайта на производителя: www.minimaxfp.com

  • MX 1230 NOVEC Газова пожарогасителната система с пожарогасителен агент Novеc  
  • MX-200 HFC-227e Газови химически пожарогасителни системи  
  • OneU NEW Система за активно гасене за 19” шкафове