Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола?Fighter ProVision осигурява пълна информация за състоянието на пожароизвестителни системи Fighter в реално време. Софтуерът позволява програмиране и управление на системните параметри като:

 • Визуална репрезентация на системата:
 • Системата е графично представена на екрана с пълна индикация на алармени грешки, байпасирания на зони  и др. индикации. Най-важните параметри от конфигурацията на системата се показват на основния екран (крос зониране, intellizones и др.).
 • Програмиране на системата: Всички параметри на контролния панел могат лесно да бъдат настроени чрез ProVision софтуера:
 • Работа със системата: Байпасиране на зони, затихване на аларма, рестартиране, настройка на времена(автоматична или ръчна)
 • Описание на зони
 • Конфигурация на зони (Крос зониране, intellizone)
  Комуникационни параметри ( PSTN и TCP/IP)
  Параметри на режим Ден/ Нощ
 • Периодична система за напомняния за тестове
 • Управление на потребители и нива на достъп
 • Режими на звучене на сирените
 • Множество клиенти и управление на клиентите
 • Системата подържа създаването и управлението на множество клиентски профили. Това позволява разпределянето на роли на работа, както следва:
  • Наблюдеиие на отделните клиенти
   Всички клиенти могат да бъдат програмирани да рапортуват на софтуера ProVision през определен период от време. Клиент, който не е рапортувал в определеното време създава алармено събитие за грешка.
  • Наблюдение на събитията и алармите от клиентските инсталации
   Всички клиенти могат да бъдат програмирани да докладват събития като аларми, грешки и др. към софтуера ProVision. Събитията са ясно визуализирани като обобщения за индивидуалните индикации за всеки клиент.
  • Поддръжка на етажни планове с индикация на активните сензори и устройства от пожароизвестителната система.
   Всяка регистрирана клиентска инсталация може да поддържа до 12 етажни плана на охранявания обект. Тези планове се използват за припокриване на индикацията от инсталираните устройства. При постоянна връзка към клиентската инсталация се визуализира в реално време статуса на системата.
  • Множество локални потребители с управление на правомощията
   Потребителите на софтуер ProVision могат да имат различно ниво на достъп до регистрираните клиентски инсталации. Главния потребител може да добавя или изтрива потребители или да задава правомощията им. Софтуерът използва RS232 или TCP/IP за локална или отдалечена връзка към отдалечените клиентски инсталации..
  • Софтуерът ProVision изисква Microsoft Windows XP или по-нова версия. Минимални изисквания към компютърната конфигурация:
   • 512MB Ram
   • 200MB Hard Disk Space
   • Screen Resolution: Min 1024 x 768 px

Софтуерът се предоставя безплатно с пожароизвестителни контролни панели Fighter.

Подобни продукти