Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • Интуитивно управление на пожароизвестителния и гасителен панел чрез групи от менюта
 • 4-жична бъс технология осигурява гъвкавост и оптимизиране на разходите за инсталация при разширяване на системата
 • Зоново разширяване: 8 до 72 конвенционални зони чрез бъс модули, 8 зони на модул
 • Крос зонинг позволяващ работата на пожароизвестителния контролен панел Fighter като пожарогасителен: до 18 гасителни зони. Системата използва 4 зони и 4 релета, за да осигури надеждно откриване на алармено събитие и да активира релейните изходи, което главно се използва при гасителни системи. Всяка група от 4 зони на всеки модул и кореспондиращите им релета могат да бъдат програмирани като гасителна зона.
 • Разширяемост на изходите: 8 до 72 релейни изхода чрез модули с по 8 наблюдаеми релейни изхода. Когато зоната е в алармено състояние се активира 24 VDC релеен изход.
 • LCD клавиатури за наблюдение, работа и програмиране на системата: Възможност  да използвате клавиатурните модули като репитри. До 8 клавиатури може да бъдат добавени в системата.
 • Два наблюдавани релейни изхода за сирени при обща аларма, 24VDC/1A
 • 1 изход за главна грешка(не се наблюдава), 3А сух контакт. Активира се при детекция на грешка в системата
 • Разширяемо захранване: до 16 наблюдаеми захранващи модула може да бъдат свързани към разширителните модули. Системата напълно следи статуса на АС захранването, свързаните батерии.  Захранването е сертифицирано по EN54-4.
 • Вграден комуникатор: Интерфейса за телефонна линия осигурява изпращане на информация за събитията към Централизиран мониторинг. Формата на комуникация е Contact ID
 • Автоматична детекция на модули (релета, зонови и клавиатурни модули): Лесна идентификация на модули чрез механизъм за селекция от клавиатурите и статус LED на устройството(избора на модул, ще активира специфично премигване на статус индикатора на избраното устройство).
 • Независимо байпасиране на зонови входове и релейни изходи
 • Intellizone функция(за потвърждение на аларменото събитие): Система, която осигурява потвърждение на алармено събитие преди да се активира алармата на системата. Подпомага за избягване на фалшиви аларми като комбинира и сравнява едновременно сигнали о различни зони на детекция. Може да се активира за определени зони и да има общо или по зоново групиране.
 • Режим на работа Ден/Нощ: Може да намалите фалшивите аларми през определени часове от деня чрез Intellizone функцията. Например може да активирате този режим за зоните, в които през деня се пуши.
 • 3 опции за обща евакуация: Системата може да активира обща евакуация при натискане на ръчен пожароизвестителен бутон или/и клавишна комбинация на клавиатурите или/и гасителните зони.
 • Walk Test: Потребителя може да активира тест от контролния панел. По време на теста ръчно активира всеки детектор и за потвърждение на алармената детекция се задействат сирените за кратък период и системата автоматично се рестартира. Процедурата по активиране се повтаря за всички детектори, за да се потвърди доброто работно състояние на системата.
 • LOG (списък със събития): Контролният панел Figther съхранява в паметтъ си записи за последните 1000 събития.
 •  Serial (RS232) свързване за наблюдение, работа и програмиране на системата чрез софтуер Fighter ProVision и модул FRS-232.
 • Отдалечено наблюдение, работа и програмиране на системата чрез свързване на FRTCP/IP (опционален TCP/IP модул) иFighter Pro Vision софтуер.
 • Сертифициран според Европейските директиви ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (пожарогасене). Европейски сертификат за съответствие No. 123-CPD-0308 от 2 Юли 2012.

Захранващо напрежение

110-130 VAC или 220-240 VAC

Захранващо напрежение по бъс линията

24VDC

Ток при 24Vdc за всеки захранващ модул

1.8 A

Консумация на основния модул на контролния панел

Състояние на готовност

112 mA

При аларма

350 mA

Консумация на зонов разширител

Състояние на готовност

60 mA

При аларма

220 mA

Консумация на релеен разширител

Състояние на готовност

40 mA

При аларма

230 mA

Консумация на клавиатурите

Състояние на готовност

25 mA

При аларма

110 mA

Спомагателен изход

24VDC +/- 10%, 800 mA max, ограничен по ток, наблюдаван изход

Акумулаторни батерии

2x 12V, 7Ah

Напрежение на зоновите входове

16.3 VDC ±10%, 0,5 V max ripple voltage

Състояние на рестарт на зона

0,5 VDC max напрежение, продължителност 3,1 sec

Максимална консумация на детектори в зона при състояние на готовност

15 mA

Изходи за сигнални устройства – сирени, флаш лампи

24VDC ±10%, 1A max, наблюдаван и самовъзстановяващ

Релейни изходи за грешка

Сух контакт (NO/NC) 30 VDC, 3 Amps

BUS система

4-жична RS485 bus система

Максимална дължина на бъс линията

1200m, при използване на стандартни RS485 кабели

Зони на основната платка

8 зони (конфигурируеми като 8 нормални зони, 8 intellizones, 2 групи за крос-зониране)

Зонови разширители

До 8 разширителя с по 8 зони всеки (общо 72 зони с основния панел)

Релейни разширители

UДо 9 разширителя с по 8 релета всеки (общо 72 релейни изхода)

Разширителни клавиатури

До 8 клавиатури

Комуникатор

Вграден DTMF комуникатор с поддръжка на Ademco C.I.D. format

Задаване на адрес на разширителните модули

Адресируеми разширителни модули. Адреса се задава

Работна температура/ влажност

Клас A температурен обхват: -5о до 40 о°C. Влажност: 5 до 95% RH, без конденз

Терминали за свързване

Всички терминали приемат от 12 до 18 AWG (0.75 до 2.5 кв. mm)

Размери (ВxШxД [cm])

Основен модул: 31 x 45 x 9 (Fighter MP/MPR, KZRPS, KZPS, KRPS, ZRPS, ZPS)
Разширителни модули (малка кутия): 17 x 32 x 5 (модели EKZ, EKR, EXZ, EXR)
Самостоятелна LCD клавиатура KSDA: 15,5 x 11 x 2,82 x 5

 

Подобни продукти