Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?RSM-BS комбинирано устройстов, което може да бъде монтажна основа за всеки един детектор от серията FIREwave и едновременно с това да изпълвяна ролята на звукова аларма.
Параметрите на устройството се програмират чрез връзка с компютър на Предавателя (RSM-WTM). Предавателния модул автоматично управлява излъчваната мощност на сензора в зависимост от качеството на комуникацията между тях. RSM-BS се контролира от контролния панел чрез Предавателя и предлага същата гъвкавост, както стандартната адресируема сирена.
Основата-сирена се характеризира с 32 тона и две настройки за силата на звука, позволяващи сила на звука до 92 dB(A) на 1 метър.
Уснтройството идва с възможност за монтаж на всеки тип FIREwave безжичен детектор или специална предпазна капачка.

  • 32 избираеми тона
  • Настройваема сила на звука от 90.1 до 92.4 dB(A)
  • Двупосочна безжична комуникация
  • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
  • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи
  • В съответствие с EN54 стандартите
  •  

Подобни продукти