Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?RSM-IP осигурява ценово ефективно решение за следене и контролиране на оборудване от 3-ти производители.
Параметрите на устройството се програмират чрез връзка с компютър на Предавателя(RSM-WTM). Предавателния модул автоматично управлява излъчваната мощност на сензора в зависимост от качеството на комуникацията между тях. Всеки модул може автоматично да настрои честотата и излъчвателната мощност в съответствие с качеството на сигнала от Предавателния модул.
Модулът е монтиран в IP65 защитен корпус за употреба при неблагоприятни условия и за лесно терминиране с пожарния кабел. Модулът позволява свързването на устройства от 3-ти производители към пожароизвестителната система чрез наблюдавания вход.
Модулът се контролира от пожароизвестителния контролен панел и предлага същата гъвкавост, както стандартните адресируеми модули.

  • Входовете се следят за настъпването на пожар или грешка
  • Двупосочна безжична комуникация
  • Самостоятелно насройва и оптимизира честотата и амплитудата на безжичната комуникация
  • Автоматична промяна на използвания комуникационен канал
  • Висока надеждност и чувствителност
  • Лесна настройка на устройството на мяст
  • Лесно и ценово ефективно разширение на съществуващи жични системи
  •  

Подобни продукти