Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • Не изисква лиценз
 • Поддържа контролери за контрол на достъп от серии PRxx1 и PRxx2
 • До 32 контролера за контрол на достъп в еднична мрежа
 • До 250 мрежи интегрирани в една система
 • Комуникация с мрежите за контрол на достъп посредством СОМ порт
 • USB и компютърна Ethernet мрежа
 • Мониторинг на събитията в реално време на локален или отдалечен компютър
 • Визуализация на системата на графичен план (карта на обекта)
 • Интерактвини команди към контролерите за контрол на достъп
 • Възможност за селектирано филтриране на събитията от оператора
 • Експорт на събитията в текстов файл
 • Поддържа онлайн принтер
 • Изпращане на емейл при определено събитие
 • Записи за контрол на работно време
 • Справки за присъствие в потребителски дефинирани области
 • Визуализация на системата на графичен план (карта на обекта)
 • Настройваем автоматичен бекъп
 • Различни нива на достъп и права за операторите на софтуера за контрол на достъп
 • Paradox (BDE) база данни
 • Експорт/Импорт на базата данни към XML формат

Подобни продукти