Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола?



 • Компактен дизайн на GSM комукатора за алармени системи Paradox
 • Докладва събитията към IPR512 GPRS/IP мониторинг приемник или IPRS-7 IP/GPRS Софтуерен IP/GPRS алармен приемник
 • Докладва чрез текстови съобщения(до 16 мобилни номера)
 • Следене на комуникацията с контролния панел на алармената система
 • Потребителя може да активира и деактивира алармената система чрез кратко текстово съобщение (SMS) изпратено до PCS250
 • Изпраща предварително записани гласови съобщения до 8 телефонни номера (необходимо е да се добави VDMP3 гласов модул)
 • Лесна инсталация чрез 4 проводна серийна връзка с контролния панел Paradox
 • Възможност за изнасяне на антената до 18 метра от модула, чрез антенните удължители, за подобряване на силата на сигнала
 • 128-bit (MDS) и 256-bit (AES) криптиране (GPRS режим)
 • Възможност за отдалечаване на PCS250 от контролния панел на алармената система чрез RS485 връзка(само при GSM режим чрез e-bus). Трябва да се добави CTV485 модул към контролния панел
 • Рапортува чрез GSM мрежата в CID и SIA формат
 • Съвместим с
  • EVO48 и EVO192 панели V2.02
  • K641 и K641R клавиатури V1.51 или по-нова
  • SP серия контролни панели V3.42 с K32LCD клавиатури V1.22
  • E55 панели V3.0 (програмиране на етикетите чрез Winload)
  • E65 панели V2.1 (програмиране на етикетите чрез Winload)
 • MG серия контролни панели V4.0 или по-нова с 32LCD клавиатури V1.22 или по-нова

Подобни продукти