Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?• Три конвенционални пожароизвестителни зони
• Една или няколко пожарогасителни зони
• Подържа до седем индикаторни статус устройства посредством серийна връзка
• Дисплей за време
• Индикатор за налягане
• Програмируеми зони
• Програмируемо предварително (Първа степен) сиренно закъснение
• Програмируемо закъснение на зоновия вход (30 секунди)
• Програмируемо закъснение на сирените (до 10 минути)
• Индикатор „задържане”
• Режим „обходна” проверка
• Релейни контакти „пожар” и „грешка”
• Релеен контакт за локална аларма
• Входове за дистанционен контрол
• 24V изход
• Ключ за смяна на режимите на лицевия панел

Модел Брой пожароизвестителни зони Брой пожарогасителни зони Интерфейс
K21001 M2 3 1 Английски
SECK21001 M2 - 2 Български
K21021 M3 2 1 Английски
K21041 M3 4 1 Английски
SECK21041 M3 4 1 Български
K21042 M3 4 2 Английски
SECK21042 M3 4 2 Български
K21081 M3 8 1 Английски
SECK21081 M3 8 1

Български

K21082 M3 8 2 Английски
K21083 M4 8 3 Английски
K21084 M4 8 4 Английски

 

 

Подобни продукти