Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?Благодарение на бързото и равномерно разпространение на гасителния агент пожарогасителната система на MINIMAX – МХ 1230 с пожарогасителен агент Novеc ™ на 3М ™ дава решение, което предлага много предимства при защитата на електрическо и електронно оборудване.
Тази система е екологично чиста, спестява място и гарантира високо ниво на сигурност за хората .
Характеристиките на гасителния агент Novec™1230 са уникални:

  • Съхранява се на стайна температура, компактно като вода;
  • Гаси като газ – с хомогенна дистрибуция в цялата зона на гасене;
  • Не оставя никакви остатъци.


Отличителна черта на тези системи е факта, че вътрешния диаметър на дюзите и обема на бутилките се изчислява за всеки конкретен обект на защита и неговите специфични особености. В резултат се получава система, оптимизирана до най -малкия дейтал.

 

Зони на приложение:

Компютърни зали, телекомуникационни инсталации, компютърни и сървърни помещения, контролни центрове, медицински и лабораторни инсталации, други приложения с електрическо или електронно оборудване и риск.

MX 1230 компактна пожарогасителна система

Инсталирай, свържи – и е готова за гасене

Компактната версия на пожарогасителна система МХ 1230 е предназначена за малки и среден по обем стаи.
Специалното предимство на МХ 1230 компактна пожарогасителна система е: пожарогасителната централа, източникът на гасителния агент, ако е необходимо гасителната дюза, алармената сирена и флаш лампата са комбинирани в един единствен шкаф.
Това означава, че системата може да се постави в стаята, която ще се защитава, по начин, който спестява място и с минимални усилия за монтаж и инсталация.
Компактната версия на пожарогасителна система МХ 1230 с гасителен агент Novеc™ на 3М™ защитава електронни контролни системи и информационни банки непрекъснато, надеждно и автоматично. Системата автоматично разпознава риск от пожар в ранна фаза, автоматично прекъсва електрическото захранване и гаси пожара, бързо и безостатъчно.

Пожарогасителния агент Novеc™ 1230 на ЗМ™ не е вреден за околната среда и е безопасен за
хората. В сравнение с химичните гасителни агенти, които се използваха досега, NovеcТМ
1230 има най-малък ефект върху глобалното затопляне, най-краткия живот в атмосферата и
не оказва абсолютно никакъв ефект върху озоновия слой. Novеc™ 1230 не е корозивен и не е електропроводим. Не нанася щети на чувствителни компоненти и не оставя остатъци по тях. Той е безцветен, почти без мирис и в течно състояние на стайна температура. Молекулите на Novеc™ 1230 се състоят от въглерод, флуор и кислород. Гасителният ефект се дължи на охлаждане на топлинната енергия в пламъците, прекъсвайки запалителната реакция .

  •  

Подобни продукти

  • SECK11031M2 Пожарогасителен панел, 3 пожароизвестителни зони, всяка от които може да служи за гасене, ръчен бутон за гасене  
  • SECK21001M2 Пожарогасителен панел, 2 изхода за гасене, ръчен бутон за гасене  
  • K21021M3 Пожарогасителен панел SIGMA XT+ с 2 пожароизвестителни зони + 1 гасителни зони, ръчен бутон за гасене  
  • SECK21041M3 Пожарогасителен панел SIGMA XT+ с 4 пожароизвестителни зони + 1 гасителни зони, ръчен бутон за гасене с интерфейс на български език