Търсене в сайта
Форма за вход
 1.  
 2. забравена парола? • 2.85A импулсно захранване
 • Споделен трансформатор дава възможност на модулите да ползват AC (от 16 до 24Vac) захранването на централата в цялата система
 • 4 спомагателни изхода по 500mA всеки
 • Спомагателните изходи могат да бъдат използвани паралелно на основното захранване увеличавайки изходната мощност
 • LCD за визуализация на волтажа и ампеража на всеки изход, сумата на паралелните изходи или сумата на всички изходи
 • Спомагателните изходи могат да бъдат ползвани като програмируеми PGM-и
 • Обновяване на фърмуера на място
 • Поддържа 35 mm DIN шина за монтаж
 • 4 бутона за ръчно активиране/деактивиране на всеки от спомагателните изходи
 • 5-LED диода за визуализиране статуса на модула
 • Постоянен мониторинг на стойностите (AC, батерия, слаба батерия и лимит на спомагателни изходи)
 • Избор на тока за зареждане на акумулаторните батерии
 • Етикети за идентифициране на всеки изход

Подобни продукти