Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?


Курсове по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008 през март 2019

10 Януари 2019

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 организира курсове за обучение / пресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. 

Тип на обучението

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Опреснителен курс по

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

 

Този курс е необходим за  за сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържа и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвес-тителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години.

Стартира на:

21 март 2019 

29 март 2019

15 март 2019

Продължителност на обучението

2 дни

 

10 дни

4 дни

Записване

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма в уеб сайта на СЕКТРОН до  19.03.2019 г.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма в уеб сайта на СЕКТРОН до 27.03.2019 г.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма в уеб сайта на СЕКТРОН до 13.03.2019 г.

Цена

Цената за обучение на 1 курсист е  290 лв.

Цената за обучение на 1 курсист е  790 лв. без ДДС

 

Цена за обучение на 1 курсист е - 420 лв. без ДДС.

Цена при записване на 2-ма или повече курсисти от една фирма се прилага цена от 380лв без ДДС на курсист.

Такса за изпит

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.

Таксата за изпита се заплаща към АМВР след приключване на обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението

 

BIC : RZBBBGSF

Банка: Райфайзен Банк АД

ЕИК: 831144177

IBAN: BG59RZBB91551060293012

След потвърждение за провеждане на съответния курс е необходимо сумата за курса да бъде преведена по банковата сметка на Сектрон ООД:

Сектрон ООД

Място на провеждане

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в сградата на фирма Сектрон на следния адрес: София, Бул. "Г. М. Димитров" № 52, сграда Сектрон/СОТ от преподаватели от Академията на МВР. 

 

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой десет човека за курса